Op deze website www.pluimen.nl / www.mijnpluim.nl is het volgende van toepassing:

•  De bezoeker van de mijnpluim-website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de mijnpluim-website opgeslagen informatie openbaar maken of vermenigvuldigen en zonder autorisatie van Pluimen, ook niet via een eigen netwerk. 

•  Ondanks de constante zorg en attentie die wij aan de samenstelling van de mijnpluim-website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd incompleet en/of onjuist is. 

•  Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de mijnpluim-website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. 

•  Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of zekerheid ten aanzien van hun kwaliteit, toepasbaarheid voor een bepaalde intentie of anderszins. 

•  Wij sluiten alle verantwoording uit voor enigerlei direct of indirect nadeel, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de mijnpluim-website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de mijnpluim-website te kunnen raadplegen. 

•  Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor direct of indirect nadeel die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de mijnpluim-website verkregen is. 

•  De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele correcties, wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige aankondiging worden aangebracht.